Terapia dolegliwości bólowych w okolicy lędźwiowo-krzyżowej z promieniowaniem do lewej okolicy pachwinowej

Matthias Schulte
Wprowadzenie


Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej to bardzo powszechny problem dotyczący naszego społeczeństwa i gospodarki. Stanowi bowiem jedną z najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy.


Prezentacja przypadku


Zestawienie problemów


Moim pacjentem jest 56-letni mężczyzna pracujący w branży metalowej. Jego objawy pojawiły się w okresie ostatnich kilku lat przed zgłoszeniem się do mnie na terapię.


Ocena


Podczas wywiadu lekarskiego, pacjent zgłosił następujące objawy:Podczas badania zaobserwowano ogólne ograniczenie zakresu ruchu, zwłaszcza w dolnym odcinku kręgosłupa lędźwiowego w okolicy kręgów L 3/4/5. W szczególności dotyczy to zmniejszenia zakresu skłonu do prawego boku w tej okolicy (patrz zdjęcie 1 i 2).

Skurcz izometryczny podczas zgięcia biodra po prawej stronie był znacznie słabszy niż po stronie lewej (poziom siły mięśniowej: 4), co powodowało uczucie promieniowania do okolicy mięśnia prostego uda.

Podczas badania dotykowego lewej okolicy pachwinowej odczuwalny był ból przy nacisku oraz wzmożone napięcie w okolicy lewego mięśnia biodrowego i okrężnicy esowatej (nawracające biegunki – patrz wywiad lekarski).


Określenie i priorytetyzacja problemów


Najpoważniejsze dolegliwości obejmowały ból promieniujący do okolicy lewej pachwiny i mięśnia prostego uda oraz osłabienie zginaczy stawu biodrowego, np. podczas wstawania w nocy.


Powodowały one problemy na poziomie aktywności (np. wstawanie w nocy w celu oddawania moczu) i partycypacji (np. w pracy, czynności związane z wykonywaniem zawodu wymagają dużego wysiłku fizycznego).


Cele zabiegów


We współpracy z pacjentem określono następujące cele terapii:


  1. Zmniejszenie bólu w okolicy pachwinowej, detonizacja mięśnia biodrowego oraz mobilizacja okrężnicy esowatej.

  2. Mobilizacja dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego z naciskiem na skłony do prawego boku.


Metody zabiegowe


Częstotliwość zabiegów: 6 sesji zabiegowych – 2 sesje tygodniowo od 21 stycznia do 11 lutego 2019 roku


Metody realizacji celu nr 1: zmniejszenie bólu w okolicy pachwinowej, detonizacja mięśnia biodrowego oraz mobilizacja okrężnicy esowatejMetody realizacji celu nr 2: mobilizacja dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego z naciskiem na skłony do prawego boku:Refleksje dotyczące efektów terapiiRezultaty


Po zakończeniu terapii, pacjent był zadowolony głównie z powodu uśmierzenia dolegliwości bólowych oraz faktu, że mógł wstawać w nocy nie odczuwając opisywanych wcześniej problemów.


Podsumowanie


Terapia okazała się bardzo skuteczna nie tylko dzięki moim zabiegom, ale także dzięki dużej motywacji i współpracy ze strony pacjenta, który regularnie wykonywał zadane mu ćwiczenia domowe.

Na podstawie badania gastroenterologicznego przeprowadzonego przez lekarza nie postawiono żadnej diagnozy. W związku z powyższym, w niniejszym przypadku wydaje się, iż warto było zastosować terapię łączoną obejmującą metodę PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu), terapię manualną oraz osteopatię.
Amberger, R. (2017) Integrative Manuelle Therapie. 1st edn. Stuttgart New York: Thieme.

Buck, M., Beckers, D. and Adler, S. (2013) PNF in der Praxis: Eine Anleitung in Bildern. 7th edn. Berlin: Springer.

Cook, C. (2011) [(Orthopedic Manual Therapy)]. Prentice Hall.

Egmond, D. and Schuitemaker, R. (2011) Extremitäten: ICF-basierte Manuelle Therapie. Urban & Fischer.

Hedin, S. (2002) PNF - Grundverfahren und Funktionelles Training: Extremitäten, Rumpf und Nacken, Mattentraining, Gangschulung, ADL: 2. Auflage. Auflage: 2. München: Urban und Fischer.

Horst, R. (2008) PNF. Auflage: 1. Stuttgart u.a.: Thieme.

Kofotolis, N. and Kellis, E. (2006) ‘Effects of Two 4-Week Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Programs on Muscle Endurance, Flexibility, and Functional Performance in Women With Chronic Low Back Pain’, Physical Therapy, 86(7), pp. 1001–1012.

McGill, S. (2015) Low Back Disorders: Evidence-Based Prevention and Rehabilitation. 3rd edn. Champaign, IL: Human Kinetics.